Gyula Város Egyesített Óvodája
Tagintézménye Galbácskerti Óvoda

Cím:Gyula, Temesvári út.47.

Óvodavezető:Gugolyáné Marosán Márta

e-mail: galbacskertiovoda@gmail.com

Telefonszám:06-66-639594

Mobil: 06-30-2290338

 

Mottó:

„Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető
csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség,
hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,
segítve, de szabadon.”
Koch Sándor


Óvodánk, a - Galbácskerti Óvoda - Gyulán a Galbácskertben, a 44-es főút mellett a Temesvári út

47. szám alatt található. Az 1939-ben báró Apor Vilmos építette óvoda immár 72 éve szolgálja a város óvodáskorú gyermekeinek nevelését. Az 1997/98-ban felújított és bővített épületben 3 barátságos csoportszoba található - zsibongóval, mosdóval, öltözővel.

Az emeleten kapott helyet a nevelői szoba és a kiszolgáló helyiségek.

Két részre osztott tágas, fás-bokros udvarunk a mozgásos lehetőségek mellett a természet csodáinak tárháza. Itt tanuljuk meg észrevenni a természet szépségeit, rácsodálkozni, gondozni, vigyázni rá.


Óvodánkban 6 felsőfokú végzettségű óvónő a 3 szakképzett dajka segítségével - a városban egyedül - a gyermek és személyiségközpontú FREINET pedagógia szellemében szervezi a gyermekek életét.


Nevelési célunk: az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak,

képességeinek és szükségleteinek kényszer nélküli kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.

E cél megvalósítását szolgálja a "CSODAVILÁG" helyi óvodai nevelési programunk, projekt

rendszerű tervezésünk, valamint hagyományőrző, és hagyománnyá vált innovatív programjaink. Freinet jelmondata: Az élet által az életre nevelni.

Pedagógiáját jellemzi:

- természet közeliség

- élet közeliség

- szabad alkotás, munkálkodás.

 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozását a természet erőinek, a

közvetlen környezet lehetőségeinek maximális kihasználásával valósítjuk meg.A gyermek egyéni sajátosságait megismerve, saját belső erőit aktivizálva fejlesztjük képességeit. A gyermeki jogok tiszteletben tartásával humanista emberképet közvetítve nevelünk egymás elfogadására, alakítjuk viselkedésének önszabályozását, szabadságát megadva erősítjük önbizalmát. Tesszük mindezt egy ihlető és befogadó, érzelem gazdag nevelő környezetben, választható és változatos tevékenységek biztosításával, alkotó pedagógusok irányításával.


Óvodai életünkben meghatározó szerepet kap a természeti és társadalmi környezetünk megismerése,

pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a természet élő, és élettelen alkotóihoz, a rácsodálkozás képességének kialakítása, a természet védelmére nevelés, a környezettudatos magatartás megalapozása. Olyan országos szervezeteket kerestünk, melyek ez irányú nevelésünkben segítséget adnak. Az egyik a Zöld Szív Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom, melynek 1997 óta tagja az óvodánk. A Zöld Szíves Óvoda címet 2011 júniusában pályázat során nyertük el. A másik szervezet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Madárbarát Óvoda 2004-ben lettünk.

„Cérnahang” Óvodai Alapítványunk, mely a szülők és az óvoda dolgozóinak közös akaratából született, 1995 óta segíti óvodánk szellemi és tárgyi kondícióinak fejlesztését. Az ide járó gyermekek szülei aktívan részt vesznek az alapítvány munkájában, valamint óvodai éltünk szervezésében.

 

 

Gugolyáné Marosán Márta

Tagintézmény vezető

 Ugrás a gallériára!